Från vänster: Luna, Orion och Sirius använder Cosmos som kudde.